Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6587085

צור קשר

mazkirot.mehola@gmail.com

שלח דוא"ל

קליטה

מחולה בתנופת בנייה וקליטה ומצרפת לשורתיה תושבים חדשים מידי שנה.
משפחות אשר מעוניינות להיקלט למושב ילוו במשך כל התהליך במשפחה מאמצת מהיישוב ובבנציגי וועדת קליטה.
למשפחות אלו ינתנו תנאים מיטיבים בכדי להקל את תהליך הקליטה.
 
לפרטים נוספים והרשמה: 04-6587085, mazkirot.mehola@gmail.com
 
 
 
 

mechola abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות